Privacy

Het is voor mij vanzelfsprekend dat ik de persoonlijke levenssfeer van mijn klanten (coachees, teamleden en opdrachtgevers) en de bezoekers van mijn website bescherm. Persoonlijke gegevens worden door Zich-t dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld en naar beste kunnen beveiligd.

Over Zich-t

Zich-t is de bedrijfsnaam van de eenmanszaak van Kirstin van Zijl. Ik beheer 1 website: www.zich-t.nl. 

Mijn gegevens zijn:
Zich-t training en coaching
Van Kinsbergenplein 23
2014 DB Haarlem
KvK     : 34 17 89 57
BTW   : NL 002 070 343 B07

Verwerking en gebruik van je persoonsgegevens

In het kader van mijn bedrijfsactiviteiten en het verzenden van mijn nieuwsbrief leg ik gegevens vast. Voor mijn nieuwsbrief gaat dit om de voornaam en het e-mailadres. Voor mijn betaalde bedrijfsactiviteiten gaat het om contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens en afgenomen diensten.
Zich-t gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, maar stelt deze gegevens nooit ter beschikking aan derden.

Gegevens die je mij ter beschikking stelt om eenmalig contact op te nemen, sla ik niet op. 

Je e-mailadres

Voor het verzenden van de nieuwsbrief worden je e-mailadres en voornaam door mij opgeslagen in MailChimp. De servers van MailChimp zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Als je jouw e-mailadres hebt opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief, wordt je e-mailadres alleen maar daarvoor gebruikt. In de nieuwsbrief kunnen ook nieuwe activiteiten van Zich-t opgenomen worden. Ik stel deze gegevens nooit ter beschikking aan derden. Wanneer je student, deelnemer aan een workshop/training of client van Zich-t bent of bent geweest, voeg ik je toe aan de verzendlijst in MailChimp. 

Foto’s

Soms worden er tijdens de trainingen van Zich-t foto’s gemaakt. Deze foto’s kunnen, alleen na toestemming van de persoon of personen op de foto, gebruikt worden op mijn website, nieuwsbrief of Facebook 

Vertrouwelijkheid en bedrijfsgeheimen

Zich-t behandelt strategische en persoonlijke informatie van coachees, deelnemers, teamleden en opdrachtgevers strikt vertrouwelijk. 

Afmelden en verwijderen van je gegevens

Als je jouw gegevens wilt verwijderen, ongeacht in welke vorm ze zijn opgeslagen, dan doen wij dat binnen 5 werkdagen. Je kunt een e-mail sturen naar info@zich-t.nl. Als je duidelijk aangeeft om welke gegevens het gaat, zal ik deze binnen 5 werkdagen wissen of verwijderen. Deze termijn van 5 dagen kan in uitzonderlijke gevallen worden verlengd in verband met vakantie of ziekte.
Onderaan mijn nieuwsbrief vind je altijd een ‘unsubscribe‘ link waarmee je jouw e-mail adres rechtstreeks uit mijn bestand kunt verwijderen.

Wijziging privacyverklaring

Ik behoud me het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De wijzigingen worden in dat geval uitgevoerd vanaf de aangekondigde datum van wijziging.

Zich-t, november 2017