‘Ik denk 99 keer

en ik vind niets.

Ik stop met denken, zwem

in stilte, en de waarheid

komt naar me toe.’

~ Albert Einstein