VOOR JE TEAM coaching

VOOR JE TEAM coaching

Als (management-)team kun je soms, ondanks heldere doelen en de oprechte wil tot bewegen vast lopen. Resultaten worden onvoldoende behaald en de samenwerking loopt niet lekker. Interventies in de manier van samenwerken hebben tot nu toe weinig resultaat gehad. Herken je de volgende situaties?

Z

Het team blijft in een negatieve flow, ondanks training en wijzigingen in de samenstelling

Z

Nieuwe teamleden zijn na 2 maanden al helemaal ingeburgerd en dat is geen goed nieuws.

Z

Als de manager op vakantie gaat, is het spannend in het team. Lukt het wel zonder haar of hem?

Z

Ieder werkt voor zich en haalt de eigen resultaten. Maar echt samen-werken? Nee.

Z

Alles is er: goede werkplekken, heldere doelen en rapportages, talent. En… ‘het’ doet niet wat het doen moet.  

Z

Er wordt veel geklaagd over de werkdruk maar is dat nou echt het probleem?

De resultaten van je team bevorderen en de samenwerking verbeteren?
Dat doe je door te werken met de onderstroom.

De Bovenstroom

De bovenstroom in je bedrijf of organisatie is duidelijk aanwijsbaar. Het gaat dan over jullie uitgesproken visie, de strategie die jullie hanteren, de doelstellingen, jullie afspraken. Oftewel alles wat rationeel, zichtbaar en eenvoudig benoembaar is binnen de organisatie. 

De onderstroom

De onderstroom omvat alles wat niet direct zichtbaar of rationeel is. Zoals bijvoorbeeld de bedrijfscultuur met al zijn ongeschreven regels en invloeden uit de omgeving. Maar ook ervaringen in het verleden die nu nog steeds effect hebben op de keuzes die gemaakt worden. Deze onderstroom is niet concreet of tastbaar maar wel heel voelbaar.

Olifant in de ruimte

Patronen in de onderstroom nemen ook vaak de gedaante aan van de spreekwoordelijke olifant.

Hij staat in de ruimte, maar met een kleedje erover en een bosje bloemen erop. Zo hoeven we er geen aandacht aan te besteden.

Werkelijke verandering vraagt dat je als team het onbenoembare benoembaar maakt.

Nu je weet waar het over moet gaan, vraag je je misschien af HOE ik dat doe. Het proces is eigenlijk eenvoudig.

Wat klanten over mijn teamcoaching zeggen

“Kirstin maakte met ons helder wat de patronen zijn waar wij als groep in zitten. De versterkende en de stagnerende patronen. Kirstin is zó goed in het woorden geven aan wat er leeft. Sparrend zijn we tot expliciete doelen en een heldere veranderstrategie gekomen. Niet alleen op de bovenstroom maar ook en vooral op de onderstroom van onze organisatie.”

Orpa Bisschop

Directeur, Blue Sky Group

Wil je jouw team laten coachen? Laten we kennismaken.